Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler (Kindle)

Bu itapta derlenen makaleler meselemize yani homofobi ve transfobi temelli eşitsizlik ve ayrımcılıklar ile mücadeleye dair farklı disiplinlerden tespitler ve öneriler getirmektedir Söz onusu homofobi ve transfobi olduğunda mücadelenin siyasal hukuki ültürel sosyal akademik; Eros Unbound (Great Loves, kısacası tüm yönleriyle birlikte götürülmesi gerektiği açıktır Bu açıdanitaptaki yazılar Türkiye’de lezbiyenlerin geylerin biseksüe.

Medya ve Yeni Medya Ortamlarında“Milli İradenin ve İstikrarın” YaratılmasıDilsizleştirilmeler ve SuskunluklarProf Dr Mutlu BinarkYeni Hiyerarşik Vatandaşlık RejimininDışlanan Kesimlere Dayattığı Yeni Zorluklar ve LGBTİ Hareketi Doç Dr Ayşen CandaşTürkiye’de Cinsel Kimliğin Tanınması ve AyrımcılıkYard Doç Dr Kerem AltıparmakYasa Yapım Süreci Komisyonlarve LGBTİ’ler Tespit ve Öneriler Dr Salih Şahi.

Summary Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler

Llerin transların ve intersekslerin birbirinden farklı ve hayatın her alanını uşatan gereksinimlerine ve taleplerine ilişkin ayrıntılı tahlillerde bulunmak yerine sistematik ve bütüncül analizler üzerinden bir paradigma değişikliğini önermektedirİÇİNDEKİLERÖnsözMurat KöylüCinsel Kimliklerin Kontrolü Açısından MuhafazakârlıkProf Dr Melek GöregenliSiyasal Alana Dair ÖnerilerProf Dr Simten CoşarGeleneksel.

Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler (Kindle)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *